pixographics
photos
Medammecour 2020
making of
album slotvoorstelling PLT Heerlen
de voorstelling


de slideshows van de voorstelling zijn ontworpen voor pc of laptop(c) alle foto's op deze site : Pixogaphics Photos - J.J. Groen - Heerlen
pixographics@ziggo.nl
deze site is "green built" : door maximale eenvoud en het achterwege laten van digitale liflafjes is de co2-belasting sterk gereduceerd